Nezařazené

Ako ospravedlniť predvolaného svedka?

Pokiaľ ste boli ako svedok predvolaný sa zúčastniť súdneho pojednávania, automaticky získavate určité práva a povinnosti, na ktoré máte nárok a zároveň ich musíte splniť. Základným právom, ktoré má svedok k dispozícií a môže ho využiť, je právo na právnu pomoc. Táto právna pomoc je vo forme advokáta, ktorého úlohou je počas výpovede svedka, v prípade potreby zasiahnuť, ak by výpoveď mohla viesť k jeho trestnému stíhaniu. V inom prípade, by však advokát nemal do svedkovej výpovede vôbec zasahovať. Poskytnúť mu môže svoju radu o tom, čo by mal zo svojej výpovede vynechať, aby mu to nespôsobilo zbytočné problémy.

súdna sieň

Medzi základné povinnosti, ktoré svedok predvolaný súdom musí splniť, je povinnosť zúčastniť sa daného konania a svedčiť. Svedok teda musí na pojednávaní svedčiť pravdivo o všetkých okolnostiach, ktoré videl, prípadne musí poskytnúť všetky informácie, ktoré o vzniknutom skutku právneho konania vie. V prípade, že nastane nejaká nečakaná situácia alebo svedok dopredu vie, že sa daného dátumu súdneho konania nebude môcť zúčastniť, je jeho povinnosťou vopred túto skutočnosť súdu oznámiť.

súdne pojednávanie

Ak by ste súdu skutočnosť o nemožnosti zúčastnenia sa konania neoznámili vopred a neospravedlnili sa, môžete byť automaticky predvedený políciou. V závažnejších prípadoch sa môže dokonca stať, že vám ako svedkovi bude možné odobrať slobodu, a to maximálne po dobu 72 hodín. Z toho dôvodu, keď dopredu viete, že sa súdneho pojednávania naozaj kvôli dôležitej príčine nebudete môcť zúčastniť, mali by ste napísať a súdu odoslať Ospravedlnenie svedka https://ezmluva.sk/zmluvy/ospravedlnenie-svedka. Dôvodom, pre ktorý možno svedka ospravedlniť je napríklad účasť na pracovnej ceste, vopred naplánovaná dovolenka alebo ochorenie či iné zdravotné dôvody. Ospravedlnenie svedka možno vykonať viacerými spôsobmi, a to písomne, ústne formou zápisu v zápisnici alebo elektronicky. Pri elektronickom spôsobe, ktorý bol vykonaný napríklad formou odoslaného e-mailu je však povinnosťou svedka ospravedlnenie overiť jeho elektronickým podpisom, prípadne ho doložiť v písomnej či ústnej forme, zapísaním do zápisnice.